Chápu, že se Tuseca stará o běžnou údržbu a opravy: co je zahrnuto v těchto nákladech?

Společnost Tuseca provádí veškerou potřebnou údržbu, aby udržovala dům a jeho vybavení v dobrém stavu. Náklady jsou transparentní a platba probíhá formou záloh.