ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poslední aktualizace 15. srpna 2023
Toto oznámení o ochraně osobních údajů společnosti TUSECA HOLDING SE (dále jen “společnost”)
popisuje, jakým způsobem a proč můžeme shromažďovat, uchovávat, používat a/nebo sdílet
(“zpracovávat”) vaše informace při použití našich služeb (“Služby”), například když:
■ navštívíte naše webové stránky na adrese https://tuseca.com/ nebo jakékoli naše webové stránky,
které odkazují na toto oznámení o ochraně osobních údajů
■ spolupracujete s námi dalšími souvisejícími způsoby, včetně prodeje, marketingu nebo akcí
Dotazy nebo obavy? Přečtení tohoto oznámení o ochraně osobních údajů vám pomůže pochopit vaše
soukromí, práva a možnosti volby. Pokud nesouhlasíte s našimi zásadami a postupy, nepoužívejte naše
služby. Pokud máte přesto nějaké dotazy nebo obavy, kontaktujte nás na adrese info@tuseca.com.
SHRNUTÍ KLÍČOVÝCH BODŮ
Jaké osobní údaje zpracováváme? Když navštívíte, použijete nebo procházíte naše služby, můžeme
zpracovávat osobní údaje v závislosti na tom, jak se společností TUSECA HOLDING SE
komunikujete a na základě vašich rozhodnutí a na základě produktů a funkcí, které používáte. Přečtěte
si více informací o osobních údajích, které nám sdělíte.
Zpracováváme nějaké citlivé osobní údaje? Nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje.
Dostáváme nějaké informace od třetích stran? Nepřijímáme žádné informace od třetích stran.
Jak zpracováváme vaše údaje? Vaše informace zpracováváme za účelem poskytování, zlepšování
našich služeb, komunikujeme s vámi, za účelem bezpečnosti a prevence podvodů a za účelem
dodržování právních předpisů. S vaším souhlasem můžeme vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely.
Vaše údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud k tomu máme platný právní důvod. Další informace o
jak zpracováváme vaše údaje.
V jakých situacích a s jakými stranami sdílíme osobní údaje? Můžeme sdílet informace v určitých
situacích a s určitými třetími stranami. Přečtěte si více o tom, kdy a s kým sdílíme vaše osobní údaje.
Jak zajišťujeme bezpečnost vašich údajů? Máme organizační a technické postupy a postupy k
ochraně vašich osobních údajů. Žádný elektronický přenos přes internet ani technologie ukládání
informací nemohou být stoprocentně bezpečné, takže nemůžeme slíbit ani zaručit, že hackeři,
kyberzločinci nebo jiné neautorizované třetí osoby nebudou mít přístup k našim službám.
A že strany nebudou schopny překonat naše zabezpečení a neoprávněně shromažďovat, přistupovat,
krást nebo měnit vaše informace.

Jaká jsou vaše práva? V závislosti na tom, kde se geograficky nacházíte, se na vás vztahuje
ustanovení zákonu o ochraně osobních údajů, a to může znamenat, že máte určitá práva týkající se
vašich osobních údajů.
Jak můžete svá práva uplatnit? Nejjednodušší způsob, jak uplatnit svá práva, je zaslat žádost
o přístup k údajům nebo nás kontaktujte. Každou žádost zvážíme a budeme s ní jednat v souladu s
platnými zákony o ochraně osobních údajů.
1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?
Shromažďujeme osobní údaje, které společnost dobrovolně poskytnete, když projevíte zájem o získání
informací o nás nebo o našich produktech a službách, když se účastníte aktivit v rámci Služeb nebo,
když nás kontaktujete.
Vámi poskytnuté osobní údaje. Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vaší
interakce s námi a Službami, na volbách, které učiníte, a na tom, jaké informace o vás získáme.
Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující údaje:
1. e-mailové adresy
2. poštovní adresy
3. jména
4. telefonní čísla
Citlivé informace. Citlivé informace nezpracováváme.
Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné, a musíte nás
informovat o všech změnách těchto osobních údajů.
Automaticky shromažďované informace
Stručně řečeno: Některé informace, jako je vaše adresa internetového protokolu (IP) a/nebo prohlížeč
a charakteristiky zařízení – jsou shromažďovány automaticky, když navštívíte naše služby.
Určité informace automaticky shromažďujeme, když navštívíte, používáte nebo procházíte Služby.
Tyto informace neodhalují vaši konkrétní identitu (jako je vaše jméno nebo kontaktní údaje), ale
mohou zahrnovat informace o zařízení a používání, jako je vaše IP adresa, prohlížeč a zařízení,
operační systém, jazykové preference, odkazující adresy URL, název zařízení, země, umístění,
informace o tom, jak a kdy používáte naše služby, a další technické údaje.
Tyto informace jsou potřebné především k udržení bezpečnosti a provozu našich
Služeb a pro naše interní analytické a reportovací účely. Stejně jako mnoho jiných podniků
shromažďujeme informace také prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií.
Informace, které shromažďujeme, zahrnují:

● Protokoly a údaje o používání. Údaje protokolu a údaje o používání jsou údaje související se
službami, diagnostikou, používáním. výkonnostní informace, které naše servery automaticky
shromažďují při přístupu k našim službám nebo při jejich používání. Služby a které zaznamenáváme
do souborů protokolu. V závislosti na způsobu, jakým s námi komunikujete, jsou tyto údaje mohou
obsahovat vaši IP adresu, informace o zařízení, typ prohlížeče a nastavení a informace o vaší aktivitě
ve Službách (například časová razítka spojená s datem a časem). s vaším používáním, prohlíženými
stránkami a soubory, vyhledáváním a dalšími akcemi, které provádíte, jako jsou např. které funkce
používáte), informace o událostech v zařízení (jako je aktivita systému, hlášení o chybách (někdy
nazývané “crash dumps”) a nastavení hardwaru).
● Údaje o zařízení. Shromažďujeme údaje o zařízení, jako jsou informace o vašem počítači, telefonu,
tabletu nebo jiném zařízení, které používáte k přístupu ke službám. V závislosti na použitém zařízení,
mohou tyto údaje o zařízení zahrnovat informace, jako je vaše IP adresa (nebo proxy server),
identifikační čísla zařízení a aplikací, umístění, typ prohlížeče, model hardwaru, poskytovatel
internetových služeb a/nebo mobilní operátor, operační systém a systém informace o konfiguraci.
● Údaje o poloze. Shromažďujeme údaje o poloze, jako jsou informace o poloze vašeho zařízení,
které mohou být přesné nebo nepřesné. Kolik informací shromažďujeme závisí na typu a nastavení
zařízení, které používáte k přístupu ke službám. Můžeme například používat GPS a další technologie
ke shromažďování geolokačních údajů, které vypovídají o tom. jaké je vaše aktuální polohu (na
základě vaší IP adresy). Pokud se však rozhodnete odhlásit, je možné, že nebudete moci používat
některé aspekty Služeb.
2. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?
Stručně řečeno: Vaše údaje zpracováváme za účelem poskytování, zlepšování a správy našich služeb.
Komunikujeme s vámi, za účelem bezpečnosti a prevence podvodů a za účelem dodržování zákonů.
Můžeme také s vaším souhlasem zpracovávat vaše údaje pro jiné účely. Vaše osobní údaje
zpracováváme z různých důvodů v závislosti na tom, jak s námi komunikujete:
● K záchraně nebo ochraně životně důležitých zájmů jednotlivce. Vaše údaje můžeme zpracovávat,
když jsou nezbytné k záchraně nebo ochraně životně důležitého zájmu jednotlivce, například k
zabránění újmě.
3. O JAKÉ PRÁVNÍ ZÁKLADY SE OPÍRÁME PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH
ÚDAJŮ?
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud to považujeme za nezbytné a pokud k tomu
máme platný právní důvod podle platných právních předpisů, například s vaším souhlasem, k
dodržování právních předpisů, k poskytování služeb, k uzavření nebo plnění našich smluvních
závazků, k ochraně vašich práv nebo k naplnění našich oprávněných obchodních zájmů. Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a britské nařízení o ochraně osobních údajů vyžadují,
abychom vysvětlili platné právní základy, o které se opíráme při zpracování vašich osobních údajů.
Jako takoví se můžeme spoléhat na následující právní základy pro zpracování vašich osobních údajů:

● Souhlas. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud jste nám k tomu dali souhlas (tj, souhlas) s
použitím vašich osobních údajů pro konkrétní účel. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Další
informace o odvolání souhlasu.
● Právní povinnosti. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro
splnění našich právních povinností, například pro spolupráci s orgány činnými v trestním řízení nebo
regulačním orgánem, k výkonu nebo obraně našich zákonných práv nebo ke zpřístupnění vaší
informace jako důkaz v soudním sporu, do kterého jsme zapojeni.
● Životní zájmy. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to nezbytné k tomu,
abychom chránili vaše životně důležité zájmy nebo životně důležité zájmy třetí strany, například v
situacích, kdy zahrnující potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby.
4. KDY A S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Informace můžeme sdílet v konkrétních situacích popsaných v tomto oddíle a/nebo s
následujícími třetími stranami. Vaše osobní údaje můžeme potřebovat sdílet v následujících situacích:
● Obchodní převody. Vaše údaje můžeme sdílet nebo předávat v souvislosti s nebo během jednání o
fúzi, prodeji majetku společnosti, financování nebo akvizici celého našeho podnikání nebo jeho části
jiné společnosti.
● Obchodní partneři. Vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom mohli nabízet
určité produkty, služby nebo propagační akce.
5. POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE A DALŠÍ TECHNOLOGIE?
TUSECA může používat soubory cookie a další sledovací technologie ke shromažďování a ukládání
vašich údajů.Soubory cookie a podobné sledovací technologie můžeme používat k přístupu nebo
ukládání informací. Konkrétní informace o tom, jak tyto technologie používáme a jak je můžete
odmítnout, jsou uvedeny v našem oznámení o souborech cookie.
6. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?
Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné k naplnění účelů uvedených v tomto oznámení
o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje jinak. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po
dobu, která je nezbytná pro účely stanovené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud
zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání (např. daňové, účetní nebo jiné právní
požadavky). Pokud nemáme žádnou trvalou oprávněnou obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní
údaje, můžeme tyto informace buď vymazat, nebo anonymizovat, nebo pokud to není možné
(například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), pak vaše osobní údaje
bezpečně uložíme a izolujeme je od dalšího zpracování, dokud nebude možné je vymazat.

7. JAK UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE V BEZPEČÍ?
TUSECA se snaží chránit vaše osobní údaje prostřednictvím systému organizačních a bezpečnostních
opatření. Zavedli jsme vhodné a přiměřené technické a organizační opatření určená k ochraně
bezpečnosti všech osobních údajů, které zpracováváme. Přesto však, navzdory našim bezpečnostním
opatřením a snaze o zabezpečení vašich údajů není možné, aby byl elektronický přenos přes internet a
technologie stoprocentně bezpečný. Nemůžeme slíbit ani zaručit, že hackeři, počítačoví zločinci nebo
jiné neautorizované třetí strany nebudou schopny překonat naše zabezpečení a neoprávněně
shromažďovat, přistupovat, krást nebo měnit vaše údaje. Přestože se budeme snažit vaše osobní údaje
chránit, přenos osobních údajů do našich služeb a z nich je na vaše vlastní riziko.
8. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
V některých oblastech, jako je Evropský hospodářský prostor (EHP) a Spojené království máte práva,
která vám umožňují větší přístup k vašim osobním údajům a kontrolu nad nimi.
Svůj účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo ukončit. V některých regionech (jako je EHP a
Velká Británie) máte určitá práva podle platných předpisů o ochraně osobních údajů. Mezi ně může
patřit právo (i) požádat o přístup k vašim osobním údajům a získat jejich kopii (ii) požadovat opravu
nebo výmaz; (iii) omezit zpracování vašich osobních údajů, (iv) požadovat opravu nebo výmaz vašich
osobních údajů. Za určitých okolností můžete také mít právo vznést námitku proti zpracování vašich
osobních údajů. Takovou námitku můžete vznést žádostí tak, že nás kontaktujete prostřednictvím
kontaktních údajů uvedených v části “JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLEDNĚ TĚCHTO
INFORMACÍ?” níže.
Každou žádost zvážíme a budeme v ní jednat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.
Pokud se nacházíte v EHP nebo ve Spojeném království a domníváte se, že vaše osobní údaje
zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů ve
vašem členském státě nebo orgánu pro ochranu údajů Spojeného království.
Pokud se nacházíte ve Švýcarsku, můžete se obrátit na Federální úřad pro ochranu údajů a informací.
Odvolání souhlasu: Pokud se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Svůj souhlas můžete odvolat, a to tak, že nás
kontaktujete prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části “Jak odvolat souhlas?” níže.
Vezměte však prosím na vědomí, že to nebude mít vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním.
Odhlášení od marketingových a propagačních sdělení: Můžete se odhlásit z našich
marketingových a propagačních sděleních kdykoli kliknutím na odkaz pro odhlášení v našem
nebo nás můžete kontaktovat pomocí údajů uvedených v části “JAK ODHLÁSIT ODHLÁŠENÍ”.
NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLASY?” níže. Poté budete odstraněni ze marketingových
seznamů. I nadále s vámi však můžeme komunikovat, např. vám zasílat zprávy související se
službami, které jsou nezbytné pro správu a používání vašeho účtu, abyste mohli reagovat na žádosti o
služby nebo pro jiné nemarketingové účely.
Soubory cookie a podobné technologie: Většina webových prohlížečů je ve výchozím nastavení
nastavena na přijímání souborů cookie. Pokud se rozhodnete soubory cookie odstranit nebo

odmítnout, může to mít vliv na některé funkce nebo služby. našich služeb. Můžete také odmítnout
reklamu založenou na zájmech inzerentů na našich službách. Pokud máte dotazy nebo připomínky
týkající se vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete nám napsat na adresu info@tuseca.com.
9. OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE “NESLEDOVAT”
Většina webových prohlížečů a některé mobilní operační systémy a mobilní aplikace obsahují funkci
Do-Not-Track (“DNT”). Funkci nebo nastavení, které můžete aktivovat, abyste dali najevo, že
nechcete, aby vaše soukromí bylo zaznamenáno při procházení internetu. V této fázi není a nebyl
dokončen jednotný technologický standard pro rozpoznávání a implementaci signálů DNT.
Proto v současné době nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani na žádný jiný mechanismus, který
by automaticky sděloval vaše rozhodnutí nebýt sledován online. Pokud bude vytvořen standard pro
online sledování, který budeme muset v budoucnu dodržovat, budeme vás o tomto postupu
informovat v následující a revidované verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.
10. PROVÁDÍME AKTUALIZACE TOHOTO OZNÁMENÍ?
Ano, toto oznámení budeme aktualizovat podle potřeby, abychom zůstali v souladu s příslušnými
zákony. Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná
verze bude označena aktualizovaným datem “Revidováno” a aktualizovaná verze bude platná, jakmile
bude dostupná. Pokud provedeme podstatné změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů,
můžeme vás o tom informovat buď viditelným způsobem. vyvěšením oznámení o těchto změnách
nebo vám oznámení zašleme přímo. Doporučujeme vám, abyste toto oznámení o ochraně osobních
údajů často kontrolovali, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše údaje.
11. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLEDNĚ TOHOTO OZNÁMENÍ?
Pokud máte dotazy nebo připomínky k tomuto oznámení, můžete nám napsat na e-mailovou adresu
info@tuseca.com nebo nás kontaktovat poštou na adrese:
TUSECA HOLDING SE Bílkova 855/19,
Praha 11000 Česká republika
12. JAK MŮŽETE ZKONTROLOVAT, AKTUALIZOVAT NEBO VYMAZAT
ÚDAJE, KTERÉ JSME VÁM POSKYTLI?
Na základě platných zákonů vaší země můžete mít právo požádat o přístup k osobním údajům, které o
vás shromažďujeme, tyto údaje změnit nebo vymazat. Chcete-li požádat o zkontrolovat, aktualizovat
nebo vymazat vaše osobní údaje, vyplňte a odešlete žádost o přístup k údajům.