Co se stane, když je spolumajiteli zabaven majetek?

Především je třeba vědět, že v případě zabavení majetku není zabavení společenských podílů občanské společnosti, které je obtížněji proveditelné než zabavení majetku, způsobem, který je obecně upřednostňován v chronologickém pořadí metod používaných k vymáhání pohledávek. Nejprve bude mít proto věřitel například zájem na zabavení jiných složek majetku svého dlužníka (bankovní účty atd.). V případě, že řízení dojde až k zabavení podílu společnosti, má dlužník po zabavení akcií soudním vykonavatelem možnost svůj podíl smírně prodat. Pokud ji nevyužije, soudní exekutor provede nucený prodej podílu. Na rozdíl od exekuce se nejedná o soudní řízení. Následně je uspořádána dražba podílu. Ostatní společníci nejsou postiženi.