Co se stane, pokud jeden z vlastníků nemovitost poškodí?

Po každé návštěvě jsou nemovitosti kontrolovány. Jakékoliv škody nad rámec běžného opotřebení jsou účtovány majiteli, který dům v té době užíval. Škody, které vznikají běžným opotřebením = poškozená myčka, pračka, prasklá žárovka a podobně. Škody nad rámec = rozbité okno, dlažba a podobně. Vlastníci nejsou přímo zodpovědní za poruchy předmětů a věcí, které mají omezenou životnost, a které potřebují časem opravit nebo rovnou vyměnit. Tyto výměny jsou placeny z rezervního fondu společnosti vlastnící nemovitost.