Jak fungují provize?

V každém regionu existují různá provizní schémata.