Jak prodej funguje?

Zrealizuje právní a technické prověření domu. Jakmile se dohodneme na ceně nemovitosti celou nemovitost od Vás rychle odkoupíme. Zároveň se můžete stát nově spoluvlastníkem ⅛ až ½ domu skrze společnost, která dům nově vlastní a nemovitost si můžete dále užívat.