Jak spolupráce probíhá?

Poskytneme Vám maximální podporu prodeje v podobě podkladů pro on-line i tištěné materiály, produktových workshopů, apod. Každá nemovitost bude mít brzy dokonalou video prezentaci, včetně prezentace lokality, apod. Samotné prohlídky, uzavření a vypořádání obchodu, srovnatelné s klasickou nemovitostní transakcí, zajistí tým Tuseca.