Jaké jsou ostatní měsíční poplatky?

Měsíční poplatky odpovídají provozním nákladům nemovitosti a jsou fakturovány v pořizovacích cenách v poměru k počtu vašich podílů. Rozumí se jimi:
Správní poplatky: daň z nemovitosti, daň z bydlení, poplatek za svoz domovního odpadu a pojištění domácnosti.
Provozní poplatky: účty za vodu, plyn, elektřinu, topení a internet a případně za údržbu zahrady a bazénu.
Balíček údržby: drobné údržbářské práce, výměna nábytku a příslušenství
Balíček prací: renovace fasády, oprava střechy atd.