Jaké měsíční náklady musím jako spoluvlastník nemovitosti platit?

Měsíčně platí každý vlastník nemovitosti, tzv. měsíční poplatky. Výše měsíčních poplatků se liší, dle konkrétní nemovitosti. Cenu měsíčních poplatků určuje i velikost vlastněného podílu, tzn. čím větší vlastněný podíl, tím větší měsíční poplatky. Měsíční poplatky zahrnují: daň z nemovitosti, poplatek za úklid, správa majetku, údržba, poplatek za správu a služby Tuseca, pojištění, fond oprav, poplatek za služby.