Je Tuseca time-share?

Tuseca není time-share, náš systém sbírá informace a je personalizovaný na konkrétního vlastníka. Zároveň zobrazuje volná data pobytů v reálném čase. Timeshare funguje zpravidla na pevně stanovených pobytových týdnech nebo jiných plánovacích omezeních. Zároveň často platí pořadí priorit (upřednostnění jiných spoluvlastníků) a jiné postupy znevýhodňující ostatní vlastníky.