Moje nemovitost se zobrazuje jako Předprodej. Budete na něj podávat nabídku na odkup?

Pokud zjistíme na trhu o vaši nemovitost dostatečný zájem ze strany naší sítě kupujících, společnost Tuseca předloží nabídku na koupi vaši nemovitost.