Může společnost Tuseca provést změny v provozní smlouvě vlastníků?

Aby společnost TUSECA vždy lépe splňovala očekávání spoluvlastníků, je vedena k rozvoji jak Smlouvy s akcionáři, tak svých služeb v oblasti správy. Tyto změny mohou podléhat schválení valnou hromadou spoluvlastníků.